DronerFremhævetRegler

Hvor højt må man flyve med en drone?

Styring af drone

Reglerne for hvor højt man må flyve med sin drone, afhænger af om man gør brug af sin drone som privatperson eller til erhverv.

Det er vigtigt at huske på, at følgende regler er til for at sikre et sikkert luftrum, hvor flere luftfartøjer kan færdes i samtidig, samt et miljø hvor dronen ikke er til fare for nogle ejendomme eller personer. Vi slår derfor et slag for (og anbefaler), at alle følger de regler, der nu engang er blevet fastlagt.

Reglerne for droneflyvning som privatperson

Som privatperson må ens drone maksimalt nå en flyvehøjde på 100 meter over terræn. Dernæst er det vigtigt at huske på, at man som privatperson ikke må flyve sin droner over tæt bebyggede områder samt bymæssige områder. Således skal en privatperson holde en afstand på 150 meter fra førnævnte områder.

Reglerne for droneflyvning som erhverv

Som erhverv må dronen nå en maksimumshøjde på 120 meter over terræn. Generelt er reglerne for erhvervsmæssig brug af droner lidt anderledes end reglerne for privatbrug.

Som eksempel kan det nævnes, at droner for erhvervsmæssig brug gerne må flyve over bymæssige områder – dog er en sikkerhedszone påkrævet i denne sammenhæng.

Har man derudover en særskilt tilladelse, kan man som erhverv også flyve over uheldssteder, militære områder, kongehusets ejendomme og politistationer m.v. Hvor det for privatbrug er påkrævet at have et dronetegn, er det for erhvervsmæssig brug påkrævet at have et dronebevis.

Generelle regler for droner

Generelt er det vigtigt som dronefører at holde sig ajour med regler og dertilhørende lovgivning omkring korrekt droneføring, samt hvilke områder man eksempelvis ikke har tilladelse til at flyve over. Dernæst er det også påkrævet, at alle droner med en vægt på over 250 gram skal indregistreres hos Trafikstyrelsen, således at den enkelte dronefører får tildelt et dronetegn. Slutteligt er det droneførerens ansvar at få tegnet en ansvarsforsikring på sin drone, såfremt den vejer over 250 gram.