DronerRegler

De vigtigste droneregler

Lovgivning

Før man gør brug af sin drone, er der nogle regler, man må sætte sig ind i, for at have det bedste udgangspunkt for sin fremtidige droneflyvning.

Alt afhængig af om dronen er til privatbrug eller erhvervsmæssig brug, knytter der sig hertil forskellige regler. I det følgende vil vi gennemgå de vigtigste droneregler for privatbrug såvel som erhvervsmæssig brug.

De vigtigste droneregler for privatbrug

For privatbrug af droner gælder det, at man ikke må flyve sin drone inden for bymæssig bebyggelse, men skal holde en afstand på min. 150 meter Samme minimums afstand skal man også holde til større offentlig vej, militære områder, kongehusets ejendomme samt politistationer, arresthuse og fængsler.

For en privatperson må man ikke lade sin drone overstige 100 meter i flyvehøjden, og man skal holde en afstand med sin drone på min. 200 meter til uheldsområder.

Til sidst skal en privat dronefører holde en afstand på min. 5 km til offentlige flyvepladser.

De vigtigste droneregler for erhvervsmæssig brug

Regler der knytter sig til erhvervsmæssig brug af droner, er som bekendt forskellige fra reglerne for privatbrug.

Droneflyvning inden for erhvervsmæssig brug må gerne overflyve militære områder, kongehusets ejendomme, uheldsområder samt politistationer, fængsler og arresthuse, så længe man har en særskilt tilladelse.

Flyvehøjden må ikke overskride 120 meter, mens afstanden til offentlige flyvepladser ikke må overskride 2 km, hvor max. flyvehøjden lyder på 40 m.

Til sidst må man gerne flyve sin drone indover bymæssigt område, hvis man har en dertilhørende sikkerhedszone. Ved offentlige veje gælder det, at man har en sikkerhedszone med en radius på min. 15 meter.

Generelle droneregler

Har man erhvervet sig en drone, der vejer over 250 gram, så skal man have dronetegn for at kunne føre denne drone. Er man under 15 år, skal man tage sit dronetegn med en værge. Dette gøres ved at registrere sin drone hos Trafikstyrelsen.

Slutteligt er det droneførerens eget ansvar at have en ansvarsforsikring på droner, der vejer over 250 gram.